072 – 743 19 40 info@koppenbouwexperts.nl

KOPPEN BOUWEXPERTS STAAT VOOR INTEGRALE DUURZAAMHEID

Wij initiëren en testen ruim 15 jaar Duurzame meet-demonstratiewoningen voor iedereen en bieden innovatieruimte. De resultaten communiceren wij in advieswerk en talloze publicaties:
www.isozero.nl
www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/icoonwoning en www.icoonwoning.nl
www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2016/12/nerozero-lab-start-in-heerhugowaard-101207895
Zie voor een recente compilatie:  www.koppenbouwexperts.nl/publicaties/

Onze derde meet-demonstratiewoning:
De NeroZero(lab):Veel voor weinig en voor iedereen’ staat voor maximaal gezonde comfortabele bewoning met minimale impact op energie, omgeving en materiaalgebruik.
Wij richten ons hierbij op de Persoon (staat centraal), het Product en het Proces.

Energie:
Daadwerkelijke prestaties van de gebouwschil: luchtdichtheid, isolatiewaarde en aansluitdetails.  KoppenBouwexperts gebruikt de zelf ontwikkelde digitale “Bouw Informatie Opname Methodiek”, www.BIOM.nl, en meet bij talloze renovatie- en nieuwbouwprojecten deze prestaties. Hierdoor wordt vroegtijdig herstel en vroegtijdig onderhoud voorkomen.
Energiepositief door warmtepomp en zonnestroom en innovatieve kanaalarme hybride ventilatie met WTW.

Circularititeit: Warmte als service en 25 jaar garanties op producten leidt tot andere processen en een langere levensduur.  Producten zijn geselecteerd op duurzaamheid, minimaal materiaalgebruik door bijvoorbeeld kanaalarm ventilatieconcept en demontabel.
Apparatuur laten wij onderling communiceren.

Gezondheid: Een innovatieve afzuigkap voorkomt fijnstof door koken, de belangrijkste ongezonde binnenbron. Ventilatie door WTW en (dak)ramen zorgt geruisloos voor overvloed aan lucht evenals licht.  

Bij Koppen Bouwexperts is Duurzaam bouwen verankerd:

Vanuit een gezamenlijke visie van gezond en comfortabel en energiezuinig wonen, werken KoppenBouwexperts, TNO, gemeente Heerhugowaard en provincie Noord-Holland decennia samen. Beginnend bij PV-daken met als primeur de door ons ontwikkelde 10 jaar opbrengstgarantie in de CO2 neutrale ‘Stad van de Zon’. Samen met bouwpartijen zijn daar opeenvolgende duurzame woningconcepten gedemonstreerd en toegepast. Nu gevolgd door het NeroZero-Lab. Vanuit die samenwerking en gedeelde visie opent de Gedeputeerde 8 maart met burgemeester en wethouder van Heerhugowaard officieel het NeroZero-lab. Diverse kennisoverdrachten zijn georganiseerd, ronde tafelbijeenkomsten, lezingen en stond NeroZero bij DGBW bij TNO Delft centraal. www.duurzaamgebouwd.nl/evenementen/20171004-tno-test-techniek-voor-energiepositieve-nerozero-woning Aansluitend met de opening van deze gasloze woning wordt mede door ons een symposium georganiseerd: ‘gasloos-en-gezond’ met ondertekening intentieverklaring door Noord-Hollandse-gemeentes en bouwpartijen voor alle nieuwbouwlocaties.

Als erkend trainer/leermeester spreken wij op diverse gelegenheden en publiceren en adviseren wij over de NeroZero onderwerpen.

Geplande bijeenkomsten:

7 juni 2018         ‘rond de tafel bijeenkomst’ van het Platform Economie & Ruimte

Thema: NeroZero: inspirerend innovatief gezond duurzaam woningconcept voor iedereen’.

8 maart 2018    Symposium die wij voor de professional organiseren samen met gemeente Heerhugowaard, ontwikkelaar Timpaan, Regionale Uitvoeringsdienst, TNO

Thema: NeroZeroTransparante Duurzaamheid.

 

Laatstgehouden prijsvraag voor kinderen: Teken je gezonde woning. De verrassende ontwerpen van drie winnaars hangen aan de wand van onze NeroZero ter lering voor de bouwprofessional..(!)

Onze kennis verspreiden wij ook doordat wij o.a. lid zijn van de begeleidingscommissie duurzame aanbieder voor Bouwend Nederland. Diverse publicaties, optredens en kennisoverdracht bijeenkomsten:

www.roofs.nl/editie/roofs-2017-10-36-de-prijs-van-ambitie

www.lente-akkoord.nl/luchtdicht-bouwen-is-essentieel-voor-gezondere-binnenlucht/

www.duurzaamgebouwd.nl/evenementen/20171004-tno-test-techniek-voor-energiepositieve-nerozero-woning
www.omgevingsweb.nl/nieuws/themabijeenkomst-luchtdicht-ver-bouwen-het-zit-er-wel-maar-het-werkt-niet

www.stjosephdenoord.nl/wp-content/uploads/2013/08/nb-6.pdf

www.stjosephdenoord.nl/wp-content/uploads/2017/11/nb-8.pdf

Koppen Bouwexperts initieert betaalbare en herhaalbare duurzaamheid:

De warmtepomp met bron en zonnestroom van de NeroZero-woning leiden normaliter tot ‘halve’ garanties en aanzienlijke meerkosten. Deze worden door ons initiatief goed garandeerbaar en betaalbaar door rechtstreeks af te nemen van de fabrikant zonder overbodige opslagen door bouwpartijen die daarbij geen risico lopen of meerwaarde toevoegen.

Grootschalige toepassing van ons initiatief bij zonnestroom in de Stad van de Zon en het voorbeeld van de warmtepomp: zie: www.roofs.nl/editie/roofs-2017-10-36-de-prijs-van-ambitie
Ontwikkelaar Timpaan en aannemer Scholtens ondersteunen de NeroZero en integreren dit in hun praktijk.  Gezondere woning door 95% reductie van fijnstof door een innovatieve betaalbare motor-loos-kookafzuigsysteem. Kanaal-arm hybride ventilatiesysteem met lucht in overvloed, kostenbesparend, óók voor renovatie. Diverse ontwikkelaars en woningcorporaties hebben interesse.  Fabrikanten tonen in de NeroZero de eerste versies.

De toenemende interesse en schaalbaarheid geschiedt omdat wij de wens van de uiteindelijke bewoners vervullen van gezond wonen, minder apparaten en beheersbare kosten.

Om de transitie naar een duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar energiesysteem met goede ventilatie, schone lucht en goede gezondheid te versnellen, is ook TKI Urban Energy bij de NeroZero betrokken.
In deze woning kunnen professionals en natuurlijk ook burgers met eigen ogen zien hoe we dat kunnen verbeteren, , nieuwbouw of renovatie.
Ontwikkelaar Timpaan en aannemer Scholtens waar de NeroZero deel van uitmaakte ondersteunen ons initiatief en zullen zodra mogelijk de innovaties in praktijk brengen.
Bouwfonds Project Development geeft ons ruimte om 8 NeroZero-woningen te realiseren. www.timpaan.nl/actueel/meetwoning-met-innovaties-project-heerhugowaard

Koppen Bouwexperts initieert vernieuwde samenwerkingsverbanden:

Concepten kunnen theoretisch ontwikkeld worden door experts en vervolgens toegepast in projecten. Echter, niet zelden leidt dit tot ongezondheid/discomfort/hoge energielasten bij kwetsbare groepen zoals sociale huur.
Zie www.koppenbouwexperts.nl/wp-content/uploads/2017/12/De-Aannemer-Binnenlucht-moet-beter.pdf

In een unieke samenwerking met o.a. gemeente, KoppenBouwexperts, kennisinstituten, industrie, ontwikkelaars en aannemers, worden demonstratiewoningen in de Stad van de Zon uit de reguliere bouwstroom onttrokken. Deze wordt vervolgens uitgerust met innovaties waarvan de daadwerkelijke prestaties meerjarige worden gemeten. Deze innovaties kunnen risicoloos proefdraaien in het echte bouwproces. Het NeroZero-lab is onze derde woning in circa 20 jaar, waarbij steeds geleerd wordt van voorgaande woningen. Daar stopt de samenwerking niet, bij de vervolgens gerealiseerde woningen wordt op een unieke pragmatische en transparante wijze de ervaringen opgehaald en weer gedeeld www.timpaan.nl/sites/timpaan/files/persbericht_7-1-2015_betaalbare_starterswoningen_van_timpaan_in_heerhugowaard_extreem_laag_in_energieverbruik.pdf

Het NeroZero-lab is een proeftuin voor vele tientallen projecten. Per project faciliteren wij voor de deelnemers samenwerking op maat. Het sluit steeds nauwer op elkaar aan – de gebruikers, het gebouw en de apparaten. Dit NeroZero-project springt eruit door de combinatie van wetenschappelijk onderzoek (TNO) en beproeving in de praktijk en onze pragmatiek.

Verder ontmoeten we graag de mensen die in nieuwbouw- of renovatieprojecten komen wonen. Hun vragen/opmerkingen inspireren ons om samen met onze partners weer volgende stappen te zetten.

Onze band bijvoorbeeld met TNO, de gemeente Heerhugowaard en de provincie Noord-Holland gaat al meer dan 20 jaar terug naar de energieneutrale ‘Stad van de Zon’. Wij hebben met elkaar zonnestroomdaken ontwikkeld waarmee de nationale ‘DakAward’ is gewonnen en de Duurzaamheidprijs van gemeente Alkmaar.

Koppen Bouwexperts is innovatief en vernieuwend:

Bij de goedkeuring woningonttrekking van de NeroZero argumenteerde gemeente Heerhugowaard: “een van de bouwstenen in een volgende fase van duurzame ontwikkeling. Innovaties o.a. ventilatie, zonwering, energie-en-watermanagement worden getest/geïmplementeerd.”

Het gepatenteerde hybride kanaalarme ventilatieysteem Unifan/Brink/Velux gebruikt het trapgat als ventilatiekanaal; overdag loop je daar naar het licht toe van het dakraam die ook in frisse lucht voorziet. Mengventilatoren brengen vraaggestuurd lucht in verblijfsuimtes.  Mechanisch als het moet, natuurlijk als het kan. De speciale ontwikkelde motorloze afzuigkap van ATAG voert fijnstof door koken geruisloos af door een nagenoeg weerstandloos ontwerp. Innovatieve isolerende binnenzonwering van Verasol houdt de woning koel. Deze innovaties worden uitgewerkt met fabrikanten, Bribus,TNO,KoppenBouwexperts,Timpaan en ondersteund door RVO en TKI UrbanEnergy. Een uniek waterberging systeem kan regen tijdelijk bergen. www.gawalo.nl/klimaattechniek/nieuws/2016/12/nerozero-lab-start-in-heerhugowaard-1014047

Als expert doen wij praktijkmetingen om feiten vast te stellen. Hierdoor ontdekken wij waar problemen zitten. Vandaar ook ‘NeroZero’: met zo min mogelijk zo veel mogelijk met elkaar bereiken.”

Wij maken met elkaar een ventilatiesysteem dat natuurlijk werkt waar het kan en mechanisch als het moet. En binnen gezonder dan buiten.

 

Pin It on Pinterest