072 – 743 19 40 info@koppenbouwexperts.nl

Diensten theorie

Wat wij voor u kunnen betekenen van initiatief tot en met werkvoorbereiding

Met ons brede aanbod aan ‘theorie diensten’, ondersteunen wij onze opdrachtgevers van initiatieffase tot en met de werkvoorbereiding, om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig en functioneel ontwerp. Daarbij sturen wij niet alleen aan op goede theoretische waarden op papier, maar ook juist op de werkelijke beoogde kwaliteit van gebouwen en hun prestaties in de praktijk.

In het theoretische gedeelte van het bouwproces leggen wij de basis voor een goed presterend en renderend gebouwsysteem. Daarbij zorgen wij voor een gebalanceerde samenhang tussen belangrijke gebouwprestatiethema’s zoals gezondheid, comfort, duurzaamheid, energiezuinigheid en betaalbaarheid. Vanuit die gedachten sturen wij aan op de benodigde kwaliteit van de bouwkundige en installatietechnische onderdelen en de kwaliteit van de essentiële samenhang daartussen.

Met onze theoriediensten ontvangt u niet alleen goede waarden op papier, maar wij geven u ook meteen pragmatische handvatten voor het vervolg van het bouwproces (het praktijkgedeelte). Daarmee stellen wij u in staat om de kwaliteit die u ‘op papier’ formuleert, in de praktijk ook daadwerkelijk te realiseren. Onderstaand treft u een overzicht van alle ‘theorie diensten’ die wij aanbieden en wat wij daarmee voor u kunnen beteken.

Ontwikkeladvies

Wij helpen onze opdrachtgevers graag bij tot stand komen van hoogwaardige ontwikkelplannen. De opgaven waarvoor onze opdrachtgevers komen te staan, worden steeds complexer en uitdagender. Hoogwaardige energieprestaties zijn vaak geen bijzondere ambitie meer maar eerder ‘de regel’. Dit geldt ook voor het thema ‘duurzaamheid’ (in de meest brede zin van het woord). Maar ook wordt er vaker aandacht gevraagd voor thema’s als gezondheid en comfort. Vaak moeten dit alles gerealiseerd worden binnen krappe planningen en beperkte financiële budgetten en onder verantwoording van veel verschillende partijen.

Voor welke ontwikkelopgave u ook staat, wij kunnen u helpen op een kostenefficiënte en pragmatische wijze hoogwaardige ontwikkelplannen te realiseren die goed presteren op papier maar óók in de praktijk.

Wij kunnen u helpen bij het formuleren van de juiste prestatiethema’s en -niveaus en de daarvoor benodigde bouwtechnische kwaliteit. Daarmee realiseren wij een optimale balans tussen energie, duurzaamheid, gezondheid, comfort en betaalbaarheid. Wij kunnen daarvoor een bijdrage leveren op gebouw- én op gebiedsniveau.

Bij het opstellen van de ontwikkelplannen, redeneren wij onder andere vanuit onze TRIAS-benadering:

  1. Wij plukken eerst het “laaghangende fruit” door zorg te dragen voor een goede en deugdelijke bouwkundige basis waarmee wij onder andere de energievraag beperken in de basis (TRIAS-energetica). Dit betreffen vaak ook de meest kostenefficiënte maatregelen.
  2. Daarna adviseren wij over aanvullende kostenefficiënte maatregelen (TRIAS-pecunia).
  3. Daarbij zullen wij altijd maatregelen adviseren die niet ten kosten gaan, maar juist een positieve invloed hebben op, de ‘gezondheid’ van de eindgebruiker(s) en het gebouw (TRIAS-urgentia).

Staat u voor een ontwikkelopgave en wilt u meer weten over wat wij voor kunnen beteken? Neem dan contact op met ons.

Ontwerpvalidatie

Onder constructie

Prestatieberekeningen

Onze specialisten voeren veel soorten belangrijke prestatieberekeningen snel en vakkundig voor u uit. Van EPC tot en met BREEAM, van GPR tot en met daglichttoetreding, van labels tot en met Rc, et cetera.

Wij denken graag met u mee door bijvoorbeeld een onpartijdige keuzematrix te verstrekken waarbij u ook inzicht krijgt in mogelijke prestatieoptimalisaties.

Trainingen en presentaties

Wij hebben gedurende vele jaren kennis uit de markt verzameld, geanalyseerd en aan elkaar gekoppeld met veel beeldmateriaal van goede- en foute uitvoeringen en de mogelijke gevolgen in onderlinge samenhang. Door ons brede netwerk zijn wij bovendien goed op de hoogte van de actuele marktontwikkelingen, trends en innovaties.

Uit onze bijna onuitputtelijke ‘feitenbibliotheek’ geven wij geregeld op een bijzondere pragmatische en beeldende wijze (erkende) trainingen en presentaties op vele thema’s en op alle denkbare niveaus; voor de vakman in de fabriek of op de bouwplaats tot en met de directies op kantoor. Voor de beleidsambtenaren tot en met de bestuurders van gemeenten en provincies. Van woningbouwcoöperatie tot en met beroepsopleidingen, et cetera.

Bent u ook slechts ‘onbewust onbekwaam’ op een thema zoals ‘isolatie en luchtdichting’, ‘ventilatie’ en/of bijvoorbeeld ‘gezondheid’? Wilt u ook meer weten over bijvoorbeeld NOM- woningen en/of de veranderende regelgeving ‘Private kwaliteitsborging’?

Geen woordenvloed, maar duidelijk beeldmateriaal. Bij u op locatie, bij ons op kantoor of in een zaal ergens in Nederland. Voor beleidsmatige doeleinden en/of verbetering van producten en processen. De gemiddelde klantenwaardering is een ruime 8..

Overige diensten

Wij doen meer….

Zo hebben wij vanaf het begin in 1999 de totale projectcoördinatie van het 5MWp zonnepanelen project ‘Stad van de Zon’ in het HAL-gebied. Ruim 30.000 panelen op zo’n 3000 woningen. Wellicht nog steeds het grootste project in Europa als het gaat om zonnepaneelinstallaties op zoveel verschillende woningen tegelijk. Alle denkbare situaties op dit onderwerp hebben wij meerdere malen mogen meemaken. Onze unieke expertise op dit gebied is voor velen een reden om ons te benaderen.

Op een aantal grote bouwlocaties brengen wij geregeld onze deskundigheid in bij de voorbereiding voor de realisatie van een Optimale Energie Infrastructuur (OEI). Onze heldere pragmatische manier van denken en werken vormt meestal de gemeenschappelijke basis voor een goede uitwerking.
Wij zijn namens Platform 31 een van de officiële deskundigen bij het beoordelen van Nul Op de Meter woningen (NOM) en de projectleider voor Bouwtransparant 2.0.

Vele tientallen publicaties over verschillende bouw gerelateerde onderwerpen in vele vlakbladen verzorgen wij al jaren. Hiermee beogen wij vooral kennisdeling en inspiratie. Op onze hoofdpagina treft u er een aantal onder de button ‘publicaties’.

Datgene wat wij met elkaar bedenken en laten uitvoeren monitoren wij regelmatig in de praktijk. Wij hechten immers veel waarde aan de werkelijkheid. Energieopbrengsten en -gebruiken brengen wij met medewerking van de gebruikers in kaart en analyseren wij.

Wij werken ook actief mee aan vele bouw gerelateerde vernieuwingen en innovaties zoals de ‘Compacte Warmte Opslag’, Fijnstofabsorberende afzuigingen, vernieuwde ventilatiesystemen, groepsaankopen, Low-voltage, gezondheidsmonitor, waterbergingen, fiberglas bouwmaterialen, et cetera.

Wij zijn genomineerd voor de Nationale Energie Toekomst Trofee in 2008, genomineerd voor de ‘duurzaamste woning van Nederland’ in 2011 en wij hebben de DakAward en de Duurzaamheidsprijs gewonnen. Natuurlijk zijn wij hiermee vereerd, maar wij vinden het veel belangrijker dat u tevreden bent over wat wij voor u doen.

Ook aan procesveranderingen werken wij actief mee. Niet alleen met het definiëren van duidelijke prestatie-eisen, maar ook het uitwerken van andere vormen van garanties volgens het ‘parketvloerenlegger-model’. Ook vernieuwde uitbestedingsvormen en direct bij de fabrikanten hebben onze nadrukkelijke aandacht.

Met de Bouw Inzicht Opname Methodiek (BIOM) zijn wij bezig om alle opgedane kennis in duidelijk taal digitaal aan u beschikbaar te stellen. Zie voor meer informatie op www.biom.nl

Grenzen zijn voor ons uitdagingen…

Meer weten over onze theoriediensten?

Pin It on Pinterest