072 – 743 19 40 info@koppenbouwexperts.nl

Koppen Bouwexperts

 

Experts in de bouw

Kwaliteit van gebouwen en hun prestaties, vraag het aan ons

 

Uw behoefte en belangen zijn onze missie

Samen prestatiegericht ontwerpen en bouwen

Integraal ontwerpen en bouwen vanuit een systeemgedachte

Integraal risicomanagement in theorie en praktijk

NeroZero is deelnemer Duurzaam Bouwen Award 2018

VACATURE: Meetinspecteur met bouwkundige kennis en/of interesse.

Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken!
Klik hier voor meer informatie!

Verbeteren door te verbinden

Wij staan voor “verbetering door te verbinden”. Vanuit onze integrale benadering van de bouw helpen wij onze klanten kwalitatief hoogwaardige en betaalbare gebouwen te realiseren die optimaal presteren en renderen.
Lees meer
Dit doen wij door inzicht te geven in belangrijke invloeden en door die vervolgens optimaal op elkaar af te stemmen.

Of het nu gaat om afstemming tussen partijen, processen, producten of prestaties, er is bijna altijd verbetering mogelijk door zorg te dragen voor goede verbindingen (“het geheel is meer dan de som der delen”). En zonder dat dit extra geld hoeft te kosten. Vanuit die gedachten helpen wij om ontwerpplannen, de werkvoorbereiding, de uitvoering en uiteindelijk het gebruik/de exploitatie te optimaliseren.

R

Voorkomen door te valideren

Onze bouwvalidatie omvat een proces van theoretische ontwerpdiensten tot en met het meten van uw werkelijke gebouwprestaties.
Lees meer
U kunt “beter voorkomen dan genezen”; met onze integrale en pragmatische validatiediensten, toetsen wij op een transparante wijze de theoretische kwaliteit van gebouw(en) en hun prestaties op papier, en uiteindelijk de werkelijk kwaliteit daarvan in de praktijk (wij zijn betrokken van “tekening tot meting”).

In elke fase van het bouwproces, beperken wij kwaliteitsrisico’s aan de voorkant van die fasen, door u te adviseren en vervolgens uw definitieve (kwaliteit)uitgangspunten te valideren. Daarmee voorkomen wij onnodige faalkosten tijdens de uitvoering en teleurstellende gebouwprestaties in gebruiks-/exploitatiefase, met onnodige schades, klachten, geschillen en kosten als gevolg

Koppen Bouwexperts helpt haar klanten om op een kostenefficiënte en functionele wijze gezonde, comfortabele, duurzame, energiezuinige en betaalbare gebouwen te realiseren. Van initiatief tot en met beheer kunnen wij betrokken zijn om daaraan een bijdrage te leveren.

Wij vertalen uw klantbehoeften in gebouwprestaties en de daarvoor benodigde gebouwkwaliteit. Vervolgens sturen wij op een integrale, transparante en pragmatische wijze aan op realisatie van hoogwaardige kwaliteit in theorie (op papier) en in de praktijk (op de bouw). Wilt u meer weten over ons? Klik dan hier.

Pin It on Pinterest